Strona główna »  Sawo »  Polityka jakości »  Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa

Wzrost zaufania naszych klientów - bazą kapitału naszej firmy.
Bezpieczeństwo danych naszych klientów - priorytetem naszego działania.

Podstawowym celem Polityki Jakości firmy SAWO jest dążenie do ciągłej poprawy jakości świadczonych przez nas usług i działalności produkcyjnej oraz oddziaływania na środowisko na każdym etapie realizowanych procesów. Dążymy do trwałego i zrównoważonego rozwoju naszej spółki poprzez prowadzenie działalności gospodarczej zorientowanej na obecne i przyszłe potrzeby Klienta.

Naszym klientom zlecającym usługi niszczenia swoich zasobów dokumentów niearchiwalnych gwarantujemy poprzez stosowanie ścisłych, udokumentowanych procedur, bezpieczeństwo i zachowanie tajności informacji od momentu odebrania dokumentów do czasu ich zniszczenia w deklarowanej klasie tajności.

Naszym klientom nabywającym makulaturę dla celów produkcji papieru gwarantujemy pewność w zakresie dotrzymywania jednorodności makulatury, pozwalającą im na ograniczenie procesów kontroli surowca.

Naszym dostawcom surowca makulaturowego gwarantujemy trwałe, partnerskie relacje pozwalające na zawieranie korzystnych transakcji.

Pracownicy spółki znają i rozumieją politykę jakości spółki i mają świadomość znaczenia jakości swojej pracy dla jej sukcesów.

Właściciele zobowiązują się do zapewnienia niezbędnych środków do funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz ciągłe doskonalenie tego systemu zgodnie z obowiązującym prawem w celu zapewnienia satysfakcjonującego klientów poziomu usług i wyrobów.

Wyżej wymienione cele realizujemy poprzez:

  • rozpoznawanie i spełnianie oczekiwań Klientów oraz partnerów biznesowych Spółki,
  • stosowanie przepisów wynikających z regulacji prawnych i innych naszych zobowiązań,
  • minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko związanego z działalnością spółki,
  • prowadzenie przeglądów wewnętrznych przez kierownictwo w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania jakością,
  • stałe dążenie do optymalizacji procesu produkcji i racjonalne wykorzystywanie surowców,
  • szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz szkolenia zawodowe,
  • propagowanie idei gospodarczego wykorzystania odpadów,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Jakości.
Infolinia: 42 716 40 56
Zamów usługę on-line
Sawo dla szkół