Strona główna »  Usługi »  Niszczenie dokumentów »  Archiwizacja dokumentacji

Archiwizacja dokumentacji

Posiadane doświadczenie oraz współpraca z partnerami z różnych branż umożliwia zaproponowanie każdej jednostce organizacyjnej optymalnego i efektywnego rozwiązania potrzeb. Gdy pojawia sie konieczność wdrożenia systemu archiwizacji dokumentów, który będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb, możliwości, oraz regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, korzystamy wówczas z doświadczenia specjalistów z krakowskiej firmy FAMMA.

W naszej ofercie znajdą również Państwo usługi z zakresu opracowania normatywów kancelaryjnych: instrukcje kancelaryjne, obieg dokumentów, jednolity rzeczowy wykazu akt.

Na Państwa życzenie możemy zaprojektować powierzchnie archiwalne oraz wziąć w zarząd archiwum zakładowe.

Gwarantujemy pełną dyskrecję oraz poufność przy porządkowaniu dokumentacji.

1. ARCHIWIZACJA

Proponowana przez nas profesjonalna, zewnętrzna obsługa daje wiele korzyści:

 • bezpieczeństwo - pełne zinwentaryzowanie i kontrola dokumentów
 • porządek - prawidłowo uporządkowany zasób dokumentacji
 • efektywność - w pełni wykorzystanie powierzchni biurowej poprzez usunięcie zbędnych akt i uporządkowanie pozostałych
 • dostępność - skrócenie czasu wyszukiwania akt
 • poufność - gwarantujemy całkowitą poufność powierzonych nam informacji oraz danych

W zakres usługi archiwizacyjnej wchodzi m.in.:

 • uporządkowanie zasobu archiwum poprzez przyjęcie odpowiedniej klasyfikacji aktowej kategorii A, B i BC
 • opracowanie dokumentacji poprzez segregację akt w zespole i właściwe ich opisanie
 • sporządzenie ewidencji akt w postaci spisów zdawczo - odbiorczych
 • wydzielenie z archiwum akt kat. BC, których okres przechowywania minął, wraz ze sporządzeniem spisu
 • przekazanie uporządkowanego archiwum wyznaczonemu pracownikowi klienta oraz przekazanie informacji o sposobie korzystania z uporządkowanych akt
 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego

2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

3. OPROGRAMOWANIE DLA BIUR I ARCHIWÓW

4. SPECJALISTYCZNE MATERIAŁY BIUROWE DO ARCHIWUM

Infolinia: 42 716 40 56
Zamów usługę on-line
Sawo dla szkół